Blog

Scara Robotlar Hakkında Her Şey

Scara Robotlar Hakkında Her Şey

Selective Compliance Assembly Robot Arm (Selektif Uyumlu Montaj Robot Kolu) açılımına sahip Scara Robot, Yamanashi Üniversitesi’nden Profesör Hiroshi Makino öncülüğünde 13 şirketin bir araya gelmesiyle kurulan SCARA Robot Konsorsiyumu tarafından 1981 yılında üretilmiştir. 

Adını kollarını farklı eksenlerde serbest bir şekilde gareket ettirebilmesinden alan Scara Robotlardan, montaj hatlarında ve üretim süreçlerinde ürünlerin düzenlenmesinde, taşınmasında ve bir araya getirilmesinde faydalanılır. İstikrarlı bir şekilde, minimum hatayla görevini yerine getirebilen SCARA Robot, en hızlı endüstriyel robotlardan biri olmasıyla endüstriyel otomasyon süreçlerinden yüksek verim alınmasını sağlar. 

Scara Robot Özellikleri

Robot otomasyon sistemleri arasında gösterilebilecek Scara Robot, altı eksenli endüstriyel robotlardan dört eksenli olmasıyla ayrılır. Scara Robotun dört eksenli olması, endüstriyel otomasyonda kullanılan altı eksenli robotlara göre hareket alanının sınırlanmasına ve belli amaçlarla kullanılamamasına sebep olur.

Hareket anlamında geride kalsa da hızı ve boyutunun küçüklüğüyle Scara Robot, endüstriyel otomasyonda kullanılan altı eksenli robotlara göre yüksek verim sunar ve montaj hattı gibi alanlarda ürünlerin taşınması, düzeltilmesi ve birleştirilmesi sürecinde büSyük fayda sağlar. 

Scara Robot Yapıları

Scara Robotların bazıları dört eksenli bazılarıysa üç eksenlidir. X ekseninde yatay hareketleri gerçekleştirebilen Scara Robotlar, Y ekseninde dikey hareketlerin de üstesinden gelebilirler. Bu özellikleriyle montaj hattı ve üretim süreçlerini en iyi şekilde gerçekleştirebilen Scara Robotların Z ekseninde hafif bir şekilde eğilebilmeleri de mümkündür. Bu çok yönlü hareket kabiliyeti sayesinde Scara Robotlardan ürünlerin taşınması, montajı ve düzenlenmesinde sıklıkla faydalanılır.

Sıradan bir Scara Robotun yapısında bir güç kaynağı, bir kontrol cihazı, bir uç elemanı ve robota özel bir yazılım bulunur.

Scara Robot Kullanım Alanları

20 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip olan Scara Robot, parça montajı ve üretim hatlarından gıda sektöründe ürün paketlemesine, endüstriyel  tesislerde malzemelerin taşınıp birleştirilmesinden tesislerdeki kalite kontrol süreçlerine, elektrik endüstrisinden tıp endüstrisindeki cihazların montajına pek çok alanda fayda sağlamaktadır.

Genel olarak Scara Robotun kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

  • Üretim ve Montaj Hatları
  • Ambalajlama ve Paketleme
  • Taşıma ve Birleştirme
  • Kalite Kontrol

Üretim ve Montaj Hatları

Dört eksenli yapısı sayesinde Scara Robotlardan elektronik bileşen ve PCB montajında, otomobil gövdelerinin, motor parçalarının ve araç iç trimlerinin birleştirilmesinde, beyaz eşya ve küçük ev aletinin bir araya getirilmesinde, tıbbi cihazların bağlanmasında faydalanılabilir.

Ambalajlama ve Paketleme

Scara Robotların çok eksenli hareket kabiliyetleri sayesinde perakende ürünlerin toptan bir şekilde kutularına yerleştirilmesi, düzenlenmesi ve ambalajlanması çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla ambalaj ve paketleme süreçleri için Scara Robotlar büyük bir öneme sahiptir. Scara Robotlardan aynı zamanda ürünlere etiket ve barkod yerleştirilmesi sürecinde de faydalanılabilmektedir. 

Taşıma ve Birleştirme

Malzemelerin düzgün bir şekilde taşınması ve birleştirilmesi endüstriyel üretim süreçleri ve montaj hatları için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Scara Robotlar tam olarak bu noktada devreye girerek üretim hattında malzemelerin taşınması noktasına büyük kolaylık getirir ve endüstriyel otomasyon süreçlerine ekstra verim katar.

Scara Robotlar sayesinde paletleme ve depolama işlemleri gerçekleştirilebileceği gibi kutulanmış ürünler, plastik ambalajlı mallar veya ağır yükler kaldırılarak taşınabilir.Böylece üretim tesislerinin çok daha optimize bir şekilde çalışması sağlanabilir.

Ürün Testi ve Kalite Kontrol

Scara Robotlar sayesinde üretim süreçleri sonunda ortaya çıkan ürünler çeşitli testlerden geçirilebilir. Elektronik cihazlara fonksiyonel testler, mekanik parçalara dayanıklılık testleri, otomobil parçalarınaysa performans testleri yapılabilir. Aynı zamanda Scara Robotlar ile teste tabi tutulacak ürünlerin belirli bir düzene sokulması da mümkün olabilir.

Kalite kontrol noktasındaysa Scara Robotlarla ürünlerin boyutları, ağırlıkları ve yüzey kalitesi gibi özellikleri kontrol edilebilir. Robotların yapısında yer alan kameralar ve sensör cihazlarıyla ürünlerin uluslararası standartlara uyup uymadıkları anlaşıolabilir.

Scara Robot Fiyatları Nedir

Scara Robot fiyatlarının üzerinde pek çok farklı etken rol oynar. Marka ismi bu etkenlerden en önemlisidir. Daha tanınmış markalar ürünlerini daha yüksek fiyatlarla satabilirken nispeten az tanınan markalar aynı ve belki de daha üstün kalitede ürünler sunmalarına rağmen daha uygun fiyatlar sunabilirler.

Scara Robotların boyutları ve taşıma kapasiteleri birbirinden farklıdır. Bu da fiyatı etkileyen bir başka madde olarak öne çıkar. Gözünüze kestirdiğiniz Scara Robotun taşıma kapasite ne kadar fazla ve boyutu ne kadar büyükse fiyatı da o kadar fazla olacaktır.

Robotların hassasiyet ve performans seviyeleri de fiyatları etkiler. Yüksek hassasiyet seviyelerine sahip performansı yüksek robotlar piyasada daha pahalı fiyatlara yer alırken, hassasiyet özellikleri çok da yüksek olmayan performans seviyesi daha düşük robotlar nispeten düşük fiyatlara bulunabilirler. 

Scara Robotun Endüstriyel Sektörlere Faydaları

Scara Robotların endüstriyel sektörlere en temel faydası, rutine binmiş tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek üretim verimini artırmalarıdır. İnsan müdahalesi gerektirmeyen Scara Robotlarla gerçekleştirilebilen operasyonlar kesintisiz ve hızlı bir şekilde yürütülebildiğinden endüstriyel otomasyon üretim süreçlerine büyük katkıda bulunurlar. Aynı zamanda Scara Robot kullanımıyla montaj hattının otomasyona bağlanması sınucunda çalışanlar daha stratejik görevlere getirilebileceğinden çalışan maliyetinde de büyük oranda tasarruf sağlanacaktır.

Endüstriyel üretim sürecinin otomatikleştirilmesi sonuçta ortaya çıkacak üründe kalitenin de belirli bir seviyede tutulmasına ve hata oranının azaltılmasına katkıda bulunacaktır. Scara Robotların yeniden programlanabilmeleri sayesinde üretim hatlarını yeniden düzenlemek de mümkün olacaktır.

Scara Robotun Endüstriler için Artıları ve Eksileri

Scara Robotların en büyük avantajı farklı endüstriyel robot türlerine göre daha uygun fiyatlı olmalarıdır. Bunun temel sebebi tasarımlarının basit olmasıdır. Scara robot tasarımının basit olması, üretim sürecini de kolaylaştırmış ve bu da robotun fiyatının fakrlı endüstriyel robotlara göre daha uygun olmasına sebep olmuştur.

20 kilograma kadar yük taşıyabilen Scara Robotlar üretim hatlarında daha çok elektronik parçaları gibi küçük parçaların taşınması ve birleştirilmesinde kullanılırlar. Yüksek hızla hareket kabiliyetini birleştirmeleri Scara Robotların farklı endüstriyel robotlara göre öne çıkan özellikleri arasındadır.

Bütün avantajlarına rağmen Scara Robotların farklı endüstriyel robotlara göre geride kalan, eksi sayılabilecek özellikleri de vardır. Sınırlı hareket kabiliyeti bunların başında gelir. Sınırlı hareket kabiliyeti Scara Robotların kullanım alanlarının belirli çalışma alanlarıyla sınırlı kalmasına neden olur. Dolayısıyla dört eksenli Scara Robotunun altı eksenli endüstriyel robotlar kadar esnek ve farklı koşullara uygun olduğu söylenemez.

scara robot bütçe

Scara Robot Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Üretim sürecinize uygun Scara Robotu seçerken dikkat etmeniz gereken pek çok faktör bulunur. Bu bölümde genel olarak Scara Robot seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri sıralayacak ve teker teker inceleyeceğiz:

  • Bütçe
  • Özelleştirme
  • Programlama
  • Dayanıklılık
  • Uyumluluk

Bütçe

Robot seçiminde dikkat edilmesi gereken ilk şey bütçedir. Endüstriyel robotların fiyatları geniş bir aralıkta farklılık gösterebileceğinden bütçeye uygun robot seçimi büyük önem teşkil etmektedir. Bedelleri yukarıda belirtilen faktörlere göre değişebilecek robotlar arasından kendi bütçenize en uygununu seçerken robotun görevlendirme alanı, gerçekleştirmesi gerekecek görevler ve benzeri parametrelere dikkat etmeniz gerekmektedir. 

Özelleştirme

Tesislerde kullanılan montaj hatlarının endüstriyel üretim mekanizmalarının kendilerine has gereklilikleri olabilir. Scara Robot seçiminizi yaparken bu gerekliliklere uygun düşecek veya özelleştirilerek bu gerekliliklerle uyumlu hale getirilebilecek bir robot seçmeniz sürdürülebilir bir endüstriyel sürece ulaşmanızda size büyük katkıda bulunacaktır. 

Programlama

Seçeceğinizin robotun programlama aşamasının kolay olması büyük rahatlık sağlayacaktır. Kompleks bir programlama yapısına sahip robot seçerseniz bu robotu programlayabilecek uzmanlıkta bir yazılımcı da bulmanız gerekir. Bu da zaman kaybı anlamına geldiğinden maliyetinizi yükselterek veriminizi azaltır.

Dayanıklılık

Robot seçerken önceliklerinizden biri yük taşımasıysa buna uygun olarak yüksek kilolarda yük taşıyabilecek bir robot seçiminde bulunmanız gerekmektedir. Aksi takdirde temin edeceğiniz robottan istediğiniz verimi alamayabilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

Ayrıca seçeceğiniz robotun çalışma alanına uyumlu olması da büyük önem taşır. Örneğin sıcaklığın yüksek dereceleri bulabildiği fabrika gibi ortamlarda görev alacak robotların bu sıcaklıklara dayanabilmesi çok önemlidir. Dolayısıyla robot seçiminizi yaparken öncelikle çalışma ortamı ve koşullarını düşünmeniz ve tercihinizi bu koşullara dayanabilecek robottan yana kullanmanız gerekir.

Uyumluluk

Scara Robot seçiminde robotun görevi ve çalışacağı alan dikkate alınmalıdır. Montaj, paketleme, etiketleme, malzeme taşıma ve kalite kontrol gibi farklı alanlarda çalışacak robotların özellikleri de çalışacakları alanlara göre farklılık göstermelidir. Dolayısıyla görevlendirilecek alana uyumlu robot seçiminin dikkate alınması gerekmektedir.

Aynı zamanda robotun kullanılacağı alanın genişliği, montaj hattının yüksekliği gibi robotun görevlendirileceği alana dair parametreler de hesaba alınmalı ve robot

Scara Robotların Geleceği

Endüstriyel otomasyon, üretim tesislerinin geleceği için oldukça önemlidir. Üretim süreçlerinde verimin arttırılmasında, maliyetlerin azaltılmasında ve süreçlerin çok daha kolay bir şekilde halledilmesinde büyük önemi olan Scara Robotlar sayesinde endüstriyel süreçleri otomasyona bağlamak mümkün olabilmektedir.

Son yıllarda gittikçe popülerlik kazanan yapay zeka ve makine öğrenmesi Scara Robotların dah akıllı ve verimli bir hale gelmesini sağlayabilecek ve böylece bu robotlardan çok daha karmaşık işlemlerde faydalanılabilecektir.

Endüstri 4.0 ile birlikte Scara Robotlar iyice önem kazanacak ve fabrika otomasyonunu çok daha akıllı getirerek kendilerinden faydalanan kurumlara rekabet avantajı sağlayacaktır.

Sık Sorulan Sorular

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scara Robot Nasıl Kontrol Edilir?

Endüstriyel robotlar arasında en hızlılardan biri olan SCARA Robotların hareketleri iki bağımsız motor tarafından kontrol edilir. X ve Y eksenli hareketlerin kontrol edilmesinde ters kinematikten faydalanılır.

Scara Robot Fiyatları Nedir?

Scara Robotların fiyatları kalitesine ve kullanım amaçlarına göre büyük oranda değişkenlik gösterebilmektedir. En doğru bilgiyi almak için tarafımıza ulaşınız.

Scara Robot Hızlı Mıdır?

Delta Robotlar kadar hızlı olmasalar da Scara Robotlar endüstriyel robotlar arasında en hızlı olanlardan biridir. Scara Robotlar sayesinde yüksek kalite garantisiyle üst düzey hıza ulaşmak mümkün olabilmektedir.

Scara Robot ve CoBot Arasındaki Farklar Nelerdir?

SCARA Robotlarla Cobotlar arasındaki temel fark, Cobotların çalışırken insan müdahalesine ihtiyaç duyması, SCARA Robotlarınsa minimum insan müdahalesiyle çalışabilmesidir. SCARA Robotlar, tekrarlayan, rutin veya tehlikeli sayılabilecek görevleri yüksek hızla ve başarıyla yerine getirirler.

Scara Robot ve Gantry Robot Arasındaki Farklar Nelerdir?

Gantry Robotlar SCARA Robotlara göre çok daha ağır yüklerin altından kalkabilir ve bu özellikleriyle SCARA Robotlardan faydalanamayan görevlerin üstesinden gelebilir.